Raporto gabimin

Ju lutemi të përshkruani gabimin, kështu që ne mund të rregullojmë atë!

Captcha
Ndalo

Nikita 1x17

Covenants

Michael confronts Nikita in her lair and reveals that he knows Alex is the mole. He tells Nikita that she has 24 hours to find Kasim, the man who killed Michael’s family, or he will tell Percy about Alex…

Apr. 07, 2011

Nikita sezoni 1